Bieżąca obsługa firm – niezbędna dla każdej spółki

  • przygotowujemy umowy cywilne w zakresie działalności spółki
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach z kontrahentami, również z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
  • przygotowujemy opinie prawne w zakresie zagadnień związanych z wszelkimi pozwoleniami, zgodności z przepisami prawa oraz umowami zewnętrznymi
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach z pracownikami bądź współpracownikami, przygotowujemy regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy
  • prowadzimy windykację na każdym etapie – doradzamy przy cesjach wierzytelności
  • dzięki naszemu doświadczeniu biznesowemu pomagamy w opracowaniu najlepszej strategii biznesowej
  • przygotowujemy umowy z zakresu prawa autorskiego
  • wycena i ochrona własności intelektualnej, w tym rejestracja znaków towarowych
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa