Kancelaria Radców Prawnych

wyrok w sprawie umowy frankowej
Nasze wyroki

Prawomocnie unieważnione 2 umowy kredytu

Kancelaria uzyskała kolejny prawomocny wyrok przeciwko PKO BP

Sprawa dotyczyła 2 umów zawartych z bankiem PKO BP z 2007 roku i 2010 roku. Umowa z 2010 roku hipotetycznie umożliwiała spłatę kredytu od początku bezpośrednio w CHF.

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 grudnia 2022 r. wyrok (sygn. akt I ACa 107/22), zgodnie z treścią którego oddalił apelację banku w całości.

Sąd nie uwzględnił podnoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania.

Wyrok został zrealizowany przez Bank PKO BP.

Sprawę prowadził r.pr. Maciej Dujka

unieważnienie umowy kredytu prawomocne
Możliwość komentowania Prawomocnie unieważnione 2 umowy kredytu została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!