Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

PEKAO SA pokonany przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wyrok w ekspresowym tempie 15 miesięcy!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko PEKAO SA w dniu 12 sierpnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 5998/21, SSO Katarzyna Dawid-Birska), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Banku BPH SA z 2005 roku. Pozew oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano stronę powodową.

W toku procesu Kancelaria uzyskała dla Klienta zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat na czas trwania procesu.

Pozew złożono w maju 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w ekspresowym tempie 15 miesięcy.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

wyrok BPH sierpień 2022

Możliwość komentowania PEKAO SA pokonany przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wyrok w ekspresowym tempie 15 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!