Kancelaria Radców Prawnych

getin noble uniewaznienie umowy
Nasze wyroki

Kolejne dwa korzystne wyroki przeciwko Getin Noble Bank S.A., w tym jeden dotyczące kredytu w całości spłaconego

Miło nam poinformować o kolejnych wyrokach uzyskanych w ostatnim czasie przez Kancelarię w sprawach prowadzonych przez r.pr. Konrada Korzybskiego oraz r.pr. Miłosza Filipa, dotyczących kredytów indeksowanych do CHF przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r. (XXVIII C 10418/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof)

We wskazanej sprawie Sąd zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Odsetki zasądzono od dnia pouczenia na rozprawie o skutkach nieważności umowy, co sprawia że orzeczenie jest sprzeczne z Dyrektywą 93/13.

Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego. Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Powyższe potwierdza, iż sam fakt całkowitej spłaty kredytu nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia roszczeń.

Również w orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że ochrona przyznana przez Dyrektywę 93/13 nie może być ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz że obowiązuje ona również po wykonaniu tej umowy (zob: tutaj)

Pozew złożono w lipcu 2021 r., a więc wyrok zapadł w 22 miesiące.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 18.05.2023 r. (XXVIII C 1464/21, SSO Piotr Grenda)

We wskazanej sprawie Sąd uznał, iż nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji . Uwzględniono zarzut zatrzymania i odmówiono przyznania jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie, co sprawia że orzeczenie jest sprzeczne z Dyrektywą 93/13.

Pozew złożono w marcu 2021 r., a więc wyrok zapadł w 26 miesięcy.

Sprawę prowadzi r.pr. Miłosz Filip.

uniewaznienie kredytu frankowego wyrok
uniewaznienie kredytu frankowego wyrok
Możliwość komentowania Kolejne dwa korzystne wyroki przeciwko Getin Noble Bank S.A., w tym jeden dotyczące kredytu w całości spłaconego została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!