Kancelaria Radców Prawnych

wyrok bnp paribas uniewaznienie kredytu
Nasze wyroki

Kolejna wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Wydział Frankowy konsekwentnie udziela zabezpieczeń.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. dot. kredytu denominowanego w CHF, w której Sąd I instancji udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia (ci spłacili na rzecz banku świadczenie nienależne wyższe niż uzyskany kapitał), skład odwoławczy Wydziału Frankowego w osobie SSR del. Piotra Grenda postanowieniem z dnia 29.08. 2021 r. (XXVIII Cz 57/21) oddalił wniesione przez bank zażalenie na postanowienie uwzgledniające wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Powyższe potwierdza skuteczność stosowanej przez Kancelarię argumentacji, wywodzącej zasadność udzielenia zabezpieczenia roszczenia z konieczności zapewnienia kredytobiorcom tymczasowej ochrony wynikającej z Dyrektywy 93/13 – tym bardziej w sytuacji spłaty świadczenia nienależnego wyższego niż kwota uzyskanego kredytu, co aprobuje orzecznictwo tzw. Wydziału Frankowego. W ostatnim czasie w tzw. Wydziale Frankowym ukształtowała się bowiem linia orzecznicza, wedle której w sytuacji, gdy kredytobiorcy spełnili świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż uzyskana kwota tytułem kapitału kredytu, przysługuje im interes prawny przemawiający za zasadnością udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia merytoryczne to Wydział Frankowy w 96,77% wydaje wyroki korzystne dla kredytobiorców, o czym pisaliśmy na łamach BLOGA: https://radcowie-prawni.waw.pl/blog/orzecznictwo-wydzialu-frankowego-az-9677-orzeczen-korzystnych-dla-kredytobiorcow

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski

 

oddalenie zażalenia w sprawie frankowej

Możliwość komentowania Kolejna wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Wydział Frankowy konsekwentnie udziela zabezpieczeń. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!