Kancelaria Radców Prawnych

getin noble uniewaznienie umowy
Nasze wyroki

Getin Noble Bank SA pokonany w ciągu 12 miesięcy!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Getin Noble SA w dniu 5 września 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 11607/21, SSO Aleksandra Orzechowska), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2008 roku. Pozew oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie oraz co do kwoty 150 zł tytułem opłaty za wydanie zaświadczenia. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano stronę powodową. Sąd uwzględnił podnoszony przez bank zarzut zatrzymania.

Pozew złożono pod koniec sierpnia 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w ekspresowym tempie 12 miesięcy.

W ocenie Kancelarii brak było podstaw do uwzględniania zarzutu zatrzymania, mając na względzie m.in., że:

  • umowa kredytu nie należy do umów wzajemnych, natomiast wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju umów może być podniesiony zarzut zatrzymania,
  • brak jest możliwości stosowania zarzutu zatrzymania w drodze analogii do umowy niewzajemnej,
  • podniesienie zarzutu zatrzymania pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.),
  • uwzględnienie zarzutu zatrzymania prowadziłoby do zniweczenia ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13,
  • konieczność zapewnienia ochrony na mocy Dyrektywy 93/13 wymaga zaniechania stosowania przepisów art. 496 k.c. i art. 497 k.c.
  • zarzut zatrzymania na gruncie sprawy jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i ratio legis normy prawnej zawartej w art. 496 k.c., bowiem bank może podnieść zarzut potrącenia, który jest zarzutem dalej idącym.

W związku z uwzględnieniem przez Sąd zarzutu zatrzymania, co jest błędne, wyrok najprawdopodobniej zostanie zaskarżony.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski i r.pr. Miłosz Filip

wyrok getin-noble

Możliwość komentowania Getin Noble Bank SA pokonany w ciągu 12 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!