Umowa Getin Banku nieważna

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Getin Bank dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 26 stycznia 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 3305/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorczyni wszystkie uiszczone spłaty oraz koszty zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzą r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka

Treść wyroku

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa