Raiffeisen pokonany! Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli ustala nieważność umowy kredytu dawnego Polbanku

Miło nam poinformować, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 18 lipca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt II C 1136/18, SSR Ewa Breś), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego Polbanku jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Powództwo oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa