Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. (III CZP 40/22) otwiera drogę dla przedsiębiorców do dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych oraz potwierdza dotychczasowe orzecznictwo w zakresie oceny abuzywności klauzul indeksacyjnych w przypadku konsumentów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. (III CZP 40/22) otwiera drogę dla przedsiębiorców do dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych oraz potwierdza dotychczasowe orzecznictwo w zakresie oceny abuzywności klauzul indeksacyjnych w przypadku konsumentów

Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22 (wcześniej III CZP 33/21) podjął uchwałę o treści:  „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat...

Zobacz Więcej
Umowa dawnego BGŻ S.A. uznana za nieważną. Wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydany w 11 miesięcy

Umowa dawnego BGŻ S.A. uznana za nieważną. Wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydany w 11 miesięcy

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w dniu 26 kwietnia 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXVIII C 6326/21, SSR del. Agnieszka Kossowska), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego BGŻ S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) jest nieważna w całości, a w konsekwencji

Zobacz Więcej
Sąd Najwyższy już 28 kwietnia 2022 roku rozstrzygnie czy umowa kredytu indeksowanego do waluty obecnej pozostaje bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz zasadą swobody umów (III CZP 40/22)

Sąd Najwyższy już 28 kwietnia 2022 roku rozstrzygnie czy umowa kredytu indeksowanego do waluty obecnej pozostaje bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz zasadą swobody umów (III CZP 40/22)

W orzecznictwie sądów powszechnych zachodzi rozbieżność w ocenie tego, czy postanowienia kształtujące mechanizm indeksacji w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej (na mocy którego to mechanizmu Bank jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty bez odniesienia do obiektywnych ani weryfikowalnych kryteriów) są sprzeczne z ustawą jako ukształtowane z naruszeniem właściwości...

Zobacz Więcej
Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,94 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 19 kwietnia 2022 roku

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,94 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 19 kwietnia 2022 roku

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od...

Zobacz Więcej
Umowy kredytów indeksowanych mBanku powszechnie kwestionowane w orzecznictwie

Umowy kredytów indeksowanych mBanku powszechnie kwestionowane w orzecznictwie

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku niekorzystnym dla mBanku. Reprezentowany przez nas Klient pokonał mBank, w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Moniki Dominiak wydał w dniu 12 kwietnia 2022 r. wyrok (sygn. akt XXIV C 2164/20), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości

Zobacz Więcej
mBank w dalszym ciągu przegrywa

mBank w dalszym ciągu przegrywa

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku niekorzystnym dla mBanku. Reprezentowany przez nas Klient pokonał mBank, w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Aleksandry Orzechowskiej wydał w dniu 8 kwietnia 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 6544/21), zgodnie z treścią którego zasądził od banku na rzecz naszego Klienta dochodzone

Zobacz Więcej
Raiffeisen Bank International AG pokonany w ekspresowym tempie 7 miesięcy!

Raiffeisen Bank International AG pokonany w ekspresowym tempie 7 miesięcy!

Miło nam poinformować, że reprezentowani przez nas Klienci pokonali Raiffeisen Bank International AG w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSR del. Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 31 marca 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 11148/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna

Zobacz Więcej
Raiffeisen Bank pokonany podwójnie w ramach jednej sprawy!

Raiffeisen Bank pokonany podwójnie w ramach jednej sprawy!

Pazerność banków nie zna granic, czego najlepszym dowodem jest sprawa w której zapadł poniższy wyrok. Historia jakich wiele – na skutek wzrostu kursu waluty Kredytobiorczyni nie mogła pozwolić sobie na spłatę rat kredytu, była jednak na tyle uczciwa, że w trybie proponowanym przez bank sprzedała swoje mieszkanie(!) i całą kwotę ze sprzedaży przeznaczyła na rzecz

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa