Prawomocny wyrok p-ko mBank S.A. w rok i 10 miesięcy! Kredytobiorcy znowu górą

Prawomocny wyrok p-ko mBank S.A. w rok i 10 miesięcy! Kredytobiorcy znowu górą

Miło nam poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko mBank S.A. w dniu 20.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie V ACa 211/21 (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) wydał wyrok, w którym uwzględnił niemal w całości apelację powodów oraz oddalił w całości apelację pozwanego banku. Jeśli chodzi

Zobacz Więcej
Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od...

Zobacz Więcej
Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna!

Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna!

Wyrokiem z dnia 02.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w sprawie XXV C 2784/20 (SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) . Również i w tej sprawie Sąd podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona

Zobacz Więcej
Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym.

Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym.

Miło nam poinformować, że w kolejnych z prowadzonych przez nas sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko bankom dot. kredytów waloryzowanych do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny orzekał w postępowaniu upominawczym i wydał nakazy zapłaty takie jak: – nakaz zapłaty z dnia 25.11.2021 r. w sprawie XXVIII Nc 45/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) przeciwko PKO BP SA. (dot.

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa