Kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok TSUE dotyczący kredytu indeksowanego do CHF (wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r., C-212/20)

Kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok TSUE dotyczący kredytu indeksowanego do CHF (wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r., C-212/20)

W dniu 18 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-212/20 wydał kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok w sprawie polskiej dotyczący kredytu indeksowanego do CHF. TSUE odpowiadał na dwa pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli, zadane na kanwie sporu z Raiffeisen Bank International AG, celem ustalenia: czy w celu spełnienia

Zobacz Więcej
Roszczenie o odfrankowienie umowy kredytu bezzasadne i kwestionowane w najnowszym orzecznictwie

Roszczenie o odfrankowienie umowy kredytu bezzasadne i kwestionowane w najnowszym orzecznictwie

Analizując aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej/denominowanych w walucie obcej, należy dojść do przekonania, iż tzw. roszczenie o odfrankowienie (o ustalenie bezskuteczności klauzul abuzywnych) pozostaje bezzasadne, jako że umowa odfrankowionego kredytu byłaby sprzeczna z istotą stosunku prawnego, a nadto pozostaje niecelowe z...

Zobacz Więcej
Sądy powszechne zaczynają dostrzegać, iż oczekiwanie na wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 nie jest konieczne dla merytorycznego rozstrzygania spraw frankowych

Sądy powszechne zaczynają dostrzegać, iż oczekiwanie na wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 nie jest konieczne dla merytorycznego rozstrzygania spraw frankowych

Jak wiadomo w sprawie zawisłej przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt III CZP 11/21 (w której SN miał rozstrzygnąć 6 zagadnień prawnych dotyczące materii kredytów frankowych) kilkukrotnie zmieniono już termin posiedzenia, zaś na ostatnim posiedzeniu w dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy zwrócił się w trybie art. 267 TFUE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zobacz Więcej
Współuczestnictwo kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego. Krótki przegląd orzecznictwa.

Współuczestnictwo kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego. Krótki przegląd orzecznictwa.

Współuczestnictwo kredytobiorców w orzecznictwie sądów powszechnych Analizując kwestię współuczestnictwa kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego, w tym czy z powództwem o ustalenie i zasądzenie może wystąpić jedynie jeden kredytobiorca bądź były kredytobiorca należy wskazać, iż orzecznictwo...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa