Orzecznictwo po raz kolejny potwierdza bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie

Orzecznictwo po raz kolejny potwierdza bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie

Orzecznictwo po raz kolejny potwierdza bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego do CHF. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 19.05.2021 r. Wyrokiem z dnia 19.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie I C 609/20, po ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił powództwo ING Banku

Zobacz Więcej
Wyrok TSUE z dnia 10.06.2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19)

Wyrok TSUE z dnia 10.06.2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19)

TSUE po raz kolejny orzeka korzystnie w przedmiocie przedawnienia roszczeń w sprawach frankowych oraz w zakresie kwestii informowania o ryzyku walutowym ! Wyrok TSUE z dnia 10.06.2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19) W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19 (sprawy przeciwko BNP

Zobacz Więcej
Wydział frankowy po raz kolejny udziela zabezpieczenia roszczenia przeciwko mBank S.A. !

Wydział frankowy po raz kolejny udziela zabezpieczenia roszczenia przeciwko mBank S.A. !

W sprawie kredytobiorców przeciwko mBankS.A. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska postanowieniem z dnia 07.06.2021 r. (sygn. akt XXVIII C 4833/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu. Powyższe potwierdza pozytywną linię...

Zobacz Więcej
Klienci Deutsche Bank Polska SA również mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia. Kolejne postanowienie przeciwko bankowi !

Klienci Deutsche Bank Polska SA również mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia. Kolejne postanowienie przeciwko bankowi !

W sprawie kredytobiorczyni przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid Birska postanowieniem z dnia 07.06.2021 r. (sygn. akt XXVIII C 5721/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu. Zabezpieczenie...

Zobacz Więcej
Postanowienie o zabezpieczeniu – tym razem ponownie mBank S.A.

Postanowienie o zabezpieczeniu – tym razem ponownie mBank S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Chomiuk – Indraszczyk, postanowieniem z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt I C 606/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu bankowi...

Zobacz Więcej
Postanowienie o zabezpieczeniu – Deutsche Bank Polska S.A.

Postanowienie o zabezpieczeniu – Deutsche Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt XXV C 1011/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa