Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. – SO w Siedlcach

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. – SO w Siedlcach

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. dotyczącej kredytu budowlano-hipotecznego denominowanego w walucie obcej (CHF), Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk, postanowieniem z dnia 14 maja 2021 roku (sygn. akt I C 547/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez: wstrzymanie obowiązku płatności...

Zobacz Więcej
Zabezpieczenie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Kolejni kredytobiorcy nie muszą spłacać rat kredytu na czas trwania procesu.

Zabezpieczenie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Kolejni kredytobiorcy nie muszą spłacać rat kredytu na czas trwania procesu.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. dotyczącej roszczeń z umowy kredytu hipotecznego zawartej z Euro Bank S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska, postanowieniem z dnia 8 maja 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 663/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez : wstrzymanie obowiązku...

Zobacz Więcej
Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej kredytu hipotecznego denominowanego, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Aleksandra Orzechowska-Sobolewska, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 4832/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku...

Zobacz Więcej
Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) dla kredytobiorców:

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) dla kredytobiorców:

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy – na skutek wniosku Rzecznika Finansowego –  podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, której nadał moc zasady prawnej. Uchwały Sądu Najwyższego mające moc zasady prawnej wiążą wszystkie składy Sądu Najwyższego, które nie mogą orzekać sprzecznie z taką zasadą prawną, chyba że zmieni się stan prawny bądź Sąd

Zobacz Więcej
Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20)

Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20)

Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20) bez oczekiwanego przełomu dla spraw dotyczących kredytów waloryzowanych do waluty obcej: Wszystkich tych, którzy oczekiwali, że rozstrzygnięcie TSUE w sprawie C-19/20 w przedmiocie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A) będzie przełomowe, w tym

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa