Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA., Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 759/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy...

Zobacz Więcej
Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego oraz początek biegu terminu przedawnienia w świetle zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej oraz konieczności zapewnienia ochrony wynikającej z Dyrektywy 93-13 W dniu 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-485/19) wydał wyrok w sprawie przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi w...

Zobacz Więcej
mec. Miłosz Filip w audycji „Radca radzi” na antenie Radia Nowy Świat

mec. Miłosz Filip w audycji „Radca radzi” na antenie Radia Nowy Świat

Miło nam poinformować, że r.pr. Miłosz Filip gościł na antenie Radia Nowy Świat. W audycji „Radca radzi” odpowiedział na jedno z pytań zadanych przez słuchaczy dotyczące obowiązku zakrywania nosa oraz ust w dobie pandemii COVID-19 oraz sankcjonowania naruszenia nakazu zakrywania nosa oraz ust. Rozmowa jest dostępna poniżej: https://www.facebook.com/watch/?v=901984803971056 Serdecznie...

Zobacz Więcej
W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.  dotyczącej kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny  denominowanego w walucie obcej (CHF), Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXV C 945/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez: wstrzymanie obowiązku...

Zobacz Więcej
Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A.

Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Troć, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt I C 205/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu w wysokościach i terminach

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa