Kredytobiorca może żądać od banku zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału. SN opowiada się za teorią dwóch kondykcji !

Kredytobiorca może żądać od banku zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału. SN opowiada się za teorią dwóch kondykcji !

W dniu 16.02.2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Cywilnej w sprawie  III CZP 11/20 wydał uchwałę, zgodnie z którą kredytobiorcy, który spłacał kredyt – w związku z wykonaniem nieważnej umowy kredytu – przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem

Zobacz Więcej
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Już 25 marca 2021 roku kredytobiorcy powinni uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące materii kredytów walutowych, co powinno przyczynić się do sprawniejszego rozstrzygania spraw przez sądy powszechne i...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa