Przysługiwanie kredytobiorcy roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu walutowego (art. 189 k.p.c.) niezależnie od roszczenia o zasądzenie świadczenia nienależnego

Przysługiwanie kredytobiorcy roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu walutowego (art. 189 k.p.c.) niezależnie od roszczenia o zasądzenie świadczenia nienależnego

Formułując roszczenia w  pozwach w sprawach dotyczących kredytów walutowych kredytobiorcy niejednokrotnie zastanawiają się czy istnieje możliwość uzyskania rozstrzygnięcia z jednej strony ustalającego nieważność umowy kredytu, jak i z drugiej strony zasądzającego świadczenie nienależne. Jednym słowem, czy roszczenie o ustalenie formułowane w oparciu o przepis art. 189 k.p.c. może wystąpić...

Zobacz Więcej
Wygrana w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami !

Wygrana w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami !

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii – tym razem w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami, a umowę zawierano w związku z  przyszłą działalnością gospodarczą. W dniu 15.01.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Kamil Gołaszewski) w sprawie o sygn. akt XXV C 995/18 przeciwko Getin Noble Bank

Zobacz Więcej
Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do CHF w sprawie przeciwko mBank S.A.

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do CHF w sprawie przeciwko mBank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko mBank S.A. (dawny BRE BANK SA) dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Włodarczyk, wyrokiem z dnia 29 grudnia 2020 r. sygn. akt IV C 2298/20 USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY kredytu hipotecznego zawartego między stronami, stosując teorię salda. Sąd podzielił w całości argumentację

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa