Bezzasadność roszczeń banków tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego do CHF

Bezzasadność roszczeń banków tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego do CHF

Od niedawna, gdy w większości postępowań banki przegrywają spory z kredytobiorcami (na chwilę obecną jest to już aż ponad 80% sukcesów klientów banków), można zaobserwować nasilającą się praktykę banków, które grożą swoim klientom występowaniem przeciwko nim z roszczeniami o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu. Tego typu...

Zobacz Więcej
Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej UNWW.

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej UNWW.

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) w umowie kredytu waloryzowanego do CHF. W rozpatrywanej sprawie Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji banku i oddalił powództwo kredytobiorców. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał m.in., że choć postanowienia umowne dotyczące UNWW nie cechowały się idealną...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa