Nieważność umowy Banku PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.)

Nieważność umowy Banku PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.)

Drodzy Państwo, miło nam poinformować, iż w sprawie wspólnika Kancelarii r.pr. Konrada Korzybskiego, jako kredytobiorcy  przeciwko Bankowi PEKAO S.A.  (dawny BANK BPH S.A.) dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie  XXV Wydział Cywilny w składzie SSR del. do SO Adam Mitkiewicz, wyrokiem z dnia 8 grudnia 2020 r. sygn. akt XXV C 533/18.

Zobacz Więcej
Bezzasadność roszczeń banków tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego do CHF

Bezzasadność roszczeń banków tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego do CHF

Od niedawna, gdy w większości postępowań banki przegrywają spory z kredytobiorcami (na chwilę obecną jest to już aż ponad 80% sukcesów klientów banków), można zaobserwować nasilającą się praktykę banków, które grożą swoim klientom występowaniem przeciwko nim z roszczeniami o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu. Tego typu...

Zobacz Więcej
Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej UNWW.

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej UNWW.

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) w umowie kredytu waloryzowanego do CHF. W rozpatrywanej sprawie Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji banku i oddalił powództwo kredytobiorców. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał m.in., że choć postanowienia umowne dotyczące UNWW nie cechowały się idealną...

Zobacz Więcej
Czy możesz odmówić przyjęcia mandatu za brak maseczki? Wyjaśnia mec. Marcin Wojciński

Czy możesz odmówić przyjęcia mandatu za brak maseczki? Wyjaśnia mec. Marcin Wojciński

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych budzi w ostatnim czasie spore kontrowersje. Opinia publiczna ma również podzielone zdanie co do zasadności karania osób, które nie podporządkowują się temu rozporządzeniu. Czy mają oni prawo odmówić mandatu? Czy pracownik sklepu ma prawo odmówić obsługi klientom, którzy nie noszą masek? Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiewa

Zobacz Więcej
Uporczywa windykacja może stanowić naruszenie dóbr osobistych

Uporczywa windykacja może stanowić naruszenie dóbr osobistych

Wiele osób miało do czynienia z różnego rodzaju działaniami windykacyjnymi. Trzeba mieć jednak na względzie, że prowadzenie działań windykacyjnych mających charakter uporczywego nękania bądź mimo niedysponowania orzeczeniem sądu może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z  art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego, a katalog tych dóbr jest otwarty...

Zobacz Więcej
Dwie teorie co do sposobu rozliczenia z bankiem w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji ?

Dwie teorie co do sposobu rozliczenia z bankiem w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji ?

Kredytobiorcy występując przeciwko bankom z powództwem o ustalenie nieważności umowy oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego niejednokrotnie zastanawiają się w jaki sposób winno nastąpić rozliczenie z bankiem w przypadku ich wygranej, w tym jaka kwota – i czy w ogóle – zostanie rzeczywiście na ich rzecz zasądzona. Aby udzielić odpowiedzi na powyższe wątpliwości należy w pierwszej

Zobacz Więcej
Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. poszukuje – aplikanta radcowskiego

Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp. j. poszukuje – aplikanta radcowskiego

 Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. to zespół ludzi z pasją, kompetencjami i dużym doświadczeniem. Kancelaria jest sprofilowana na świadczenie usług prawnych z zakresu: prawa cywilnego, spółek handlowych, pracy, administracyjnego, budowlanego oraz rodzinnego.   W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria poszukuje osoby do współpracy na stanowisku:  ...

Zobacz Więcej
Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. poszukuje – radcy prawnego

Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp. j. poszukuje – radcy prawnego

 Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. to zespół ludzi z pasją, kompetencjami i dużym doświadczeniem. Kancelaria jest sprofilowana na świadczenie usług prawnych z zakresu: prawa cywilnego, spółek handlowych, pracy, administracyjnego, budowlanego oraz rodzinnego.   W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria poszukuje osoby do współpracy na stanowisku:  ...

Zobacz Więcej
Zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu frankowego…

Zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu frankowego…

Zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu frankowego na czas trwania procesu o ustalenie nieważności umowy i zwrot świadczenia nienależnego jest jak najbardziej możliwe. W dobie rosnącego kursu franka szwajcarskiego kredytobiorcy pozywający banki o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do CHF coraz częściej zastanawiają się nad możliwością wstrzymania obowiązku płatności rat kredytu na...

Zobacz Więcej
Pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia większej emerytury dla ubezpieczonej – kobiety z rocznika 1953

Pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia większej emerytury dla ubezpieczonej – kobiety z rocznika 1953

Miło nam poinformować, że w prowadzonym przez Kancelarię postępowaniu z odwołania od decyzji ZUS w przedmiocie ustalenia wysokości emerytury, Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 maja 2020 roku stanął po stronie ubezpieczonej i przyznał jej prawo do emerytury ustalanej bez pomniejszania emerytury o wcześniej wypłacone świadczenia emerytalne (a więc  bez uwzględnienia regulacji

Zobacz Więcej
Kredytobiorcy, którzy występują przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych

Kredytobiorcy, którzy występują przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych

Kredytobiorcy, którzy występują przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do CHF niejednokrotnie obawiają się negatywnych konsekwencji.  W ostatnim czasie banki próbują bowiem wywrzeć na kredytobiorcach presję, aby ci zrezygnowali z występowania z pozwami o unieważnienie umów kredytowych, grożąc wystąpieniem przeciwko nim z powództwem o wynagrodzenie za bezumowne...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa