Nieruchomości

Ogół spraw dotyczących zniesienia współwłasności, ustalenia sposobu użytkowania, wyodrębniania lokali. Wszelka pomoc przy zawieraniu umów sprzedaży, darowizny itp.

Zobacz Więcej

Dekret Bieruta

Wsparcie w sprawach dotyczących własności i użytkowania gruntów na obszarze m. st. Warszawy – zwrot nieruchomości, uzyskanie odszkodowania, postępowania spadkowe itp.

Zobacz Więcej

Wypadki komunikacyjne

Dochodzenie odszkodowań za szkodę osobową oraz majątkową powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Pomoc na każdym etapie: od zgłoszenia szkody po postępowanie sądowe.

Zobacz Więcej

Błędy medyczne

Reprezentowanie poszkodowanych i uzyskiwanie godnych odszkodowań medycznych za błędy lekarskie oraz działania i zaniechania ze strony pracowników służby zdrowia.

Zobacz Więcej

Kredyty frankowe

Fachowa pomoc osobom, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich, w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi oraz denominowanymi.

Zobacz Więcej

Upadłość konsumencka

Dogłębna analiza sytuacji prawno-ekonomicznej, skompletowanie i przygotowanie dokumentacji oraz reprezentowanie Klienta na każdym z etapów prowadzonego postępowania.

Zobacz Więcej

Prawo rodzinne

Pomoc w delikatnych i emocjonalnych sprawach dotyczących najbliższych sobie ludzi – porady rozwodowe, pozwy, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty itp.

Zobacz Więcej

Prawo spadkowe

Sporządzenie testamentu, prowadzenie postępowania o nabycie i podział spadku, reprezentowanie w sprawach o zachowek, dokładna analiza konsekwencji podatkowych.

Zobacz Więcej

Prawo budowlane

Ułatwianie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwestycji budowlanej, przygotowanie odpowiednich umów, prowadzenie sporów sądowych związanych z wadami budowli itd.

Zobacz Więcej

Prawo handlowe

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek; opracowanie dokumentów (uchwał, porozumień, umów), due diligence (analiza kondycji firmy).

Zobacz Więcej

Bieżąca obsługa firm

Reprezentowanie Klientów w sporach, przygotowanie umów i opinii prawnych, windykacja, doradztwo w opracowaniu strategii biznesowej i wiele innych działań niezbędnych w funkcjonowaniu każdej spółki

Zobacz Więcej

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej – również dla indywidualnych przedsiębiorców świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej dla utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa