Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j., ul. Elektoralna 11 lok 8, 00-137 Warszawa, NIP 951-235-90-97, tel. (22) 652-31-15, korespondencja e-mail:  Kontakt

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o prowadzenie czynności radców prawnych na podstawie Ustawy o Radcach Prawnych.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (sprawy z urzędu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ustalanie, dochodzenie, obrona roszczeń). Dane osobowe „wrażliwe” np. medyczne, o skazaniach, itp. o których mowa w art 10 RODO, przetwarzane są pod nadzorem władzy publicznej, którą sprawuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

 

Dane osobowe podane zostały dobrowolnie.

 

Odbiorcami danych mogą być sądy, prokuratury, organy władzy państwowej, strony procesu, podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zakończenia przedawnienia roszczeń.

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy podmiotów umowy UE-USA Privacy Shields.

 

Ma Pan/pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego.

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa