Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA., Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 759/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy...

Zobacz Więcej
Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego oraz początek biegu terminu przedawnienia w świetle zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej oraz konieczności zapewnienia ochrony wynikającej z Dyrektywy 93-13 W dniu 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-485/19) wydał wyrok w sprawie przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi w...

Zobacz Więcej
mec. Miłosz Filip w audycji „Radca radzi” na antenie Radia Nowy Świat

mec. Miłosz Filip w audycji „Radca radzi” na antenie Radia Nowy Świat

Miło nam poinformować, że r.pr. Miłosz Filip gościł na antenie Radia Nowy Świat. W audycji „Radca radzi” odpowiedział na jedno z pytań zadanych przez słuchaczy dotyczące obowiązku zakrywania nosa oraz ust w dobie pandemii COVID-19 oraz sankcjonowania naruszenia nakazu zakrywania nosa oraz ust. Rozmowa jest dostępna poniżej: https://www.facebook.com/watch/?v=901984803971056 Serdecznie...

Zobacz Więcej
W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.  dotyczącej kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny  denominowanego w walucie obcej (CHF), Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXV C 945/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez: wstrzymanie obowiązku...

Zobacz Więcej
Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A.

Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Troć, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt I C 205/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu w wysokościach i terminach

Zobacz Więcej
Postanowienie o zabezpieczeniu – ponownie Getin Bank S.A.

Postanowienie o zabezpieczeniu – ponownie Getin Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Getin Bank S.A. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 r. sygn. akt I C 3324/20 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu

Zobacz Więcej
Kolejne ekspresowo wydane postanowienie o zabezpieczeniu – Santander Bank Polska S.A.

Kolejne ekspresowo wydane postanowienie o zabezpieczeniu – Santander Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie I  Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Stosio, postanowieniem z dnia 12 marca 2021 r. sygn. akt I C 1229/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu bankowi...

Zobacz Więcej
Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – BNP Paribas Polska S.A.

Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – BNP Paribas Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.  dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Bednarczyk, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 454/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu...

Zobacz Więcej
Nie zatrzymujemy się!!! Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – Getin Noble Bank S.A.

Nie zatrzymujemy się!!! Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – Getin Noble Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 1214/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez: zawieszenie obowiązku dokonywania spłat wszelkich należności wynikających...

Zobacz Więcej
Nasi Klienci nie muszą już spłacać kredytu!!!

Nasi Klienci nie muszą już spłacać kredytu!!!

W sprawie kredytobiorców przeciwko Millennium Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 965/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia wskazanego pozwie poprzez: wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez stronę powodową, w wysokości i...

Zobacz Więcej
Kredytobiorca może żądać od banku zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału. SN opowiada się za teorią dwóch kondykcji !

Kredytobiorca może żądać od banku zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału. SN opowiada się za teorią dwóch kondykcji !

W dniu 16.02.2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Cywilnej w sprawie  III CZP 11/20 wydał uchwałę, zgodnie z którą kredytobiorcy, który spłacał kredyt – w związku z wykonaniem nieważnej umowy kredytu – przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem

Zobacz Więcej
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Już 25 marca 2021 roku kredytobiorcy powinni uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące materii kredytów walutowych, co powinno przyczynić się do sprawniejszego rozstrzygania spraw przez sądy powszechne i...

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa