Prawomocny wyrok p-ko mBank S.A. w rok i 10 miesięcy! Kredytobiorcy znowu górą

Prawomocny wyrok p-ko mBank S.A. w rok i 10 miesięcy! Kredytobiorcy znowu górą

Miło nam poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko mBank S.A. w dniu 20.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie V ACa 211/21 (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) wydał wyrok, w którym uwzględnił niemal w całości apelację powodów oraz oddalił w całości apelację pozwanego banku. Jeśli chodzi

Zobacz Więcej
Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od...

Zobacz Więcej
Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna!

Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna!

Wyrokiem z dnia 02.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w sprawie XXV C 2784/20 (SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) . Również i w tej sprawie Sąd podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona

Zobacz Więcej
Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym.

Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym.

Miło nam poinformować, że w kolejnych z prowadzonych przez nas sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko bankom dot. kredytów waloryzowanych do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny orzekał w postępowaniu upominawczym i wydał nakazy zapłaty takie jak: – nakaz zapłaty z dnia 25.11.2021 r. w sprawie XXVIII Nc 45/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) przeciwko PKO BP SA. (dot.

Zobacz Więcej
Kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok TSUE dotyczący kredytu indeksowanego do CHF (wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r., C-212/20)

Kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok TSUE dotyczący kredytu indeksowanego do CHF (wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r., C-212/20)

W dniu 18 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-212/20 wydał kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok w sprawie polskiej dotyczący kredytu indeksowanego do CHF. TSUE odpowiadał na dwa pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli, zadane na kanwie sporu z Raiffeisen Bank International AG, celem ustalenia: czy w celu spełnienia

Zobacz Więcej
Roszczenie o odfrankowienie umowy kredytu bezzasadne i kwestionowane w najnowszym orzecznictwie

Roszczenie o odfrankowienie umowy kredytu bezzasadne i kwestionowane w najnowszym orzecznictwie

Analizując aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej/denominowanych w walucie obcej, należy dojść do przekonania, iż tzw. roszczenie o odfrankowienie (o ustalenie bezskuteczności klauzul abuzywnych) pozostaje bezzasadne, jako że umowa odfrankowionego kredytu byłaby sprzeczna z istotą stosunku prawnego, a nadto pozostaje niecelowe z...

Zobacz Więcej
Sądy powszechne zaczynają dostrzegać, iż oczekiwanie na wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 nie jest konieczne dla merytorycznego rozstrzygania spraw frankowych

Sądy powszechne zaczynają dostrzegać, iż oczekiwanie na wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 nie jest konieczne dla merytorycznego rozstrzygania spraw frankowych

Jak wiadomo w sprawie zawisłej przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt III CZP 11/21 (w której SN miał rozstrzygnąć 6 zagadnień prawnych dotyczące materii kredytów frankowych) kilkukrotnie zmieniono już termin posiedzenia, zaś na ostatnim posiedzeniu w dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy zwrócił się w trybie art. 267 TFUE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zobacz Więcej
Współuczestnictwo kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego. Krótki przegląd orzecznictwa.

Współuczestnictwo kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego. Krótki przegląd orzecznictwa.

Współuczestnictwo kredytobiorców w orzecznictwie sądów powszechnych Analizując kwestię współuczestnictwa kredytobiorców w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego, w tym czy z powództwem o ustalenie i zasądzenie może wystąpić jedynie jeden kredytobiorca bądź były kredytobiorca należy wskazać, iż orzecznictwo...

Zobacz Więcej
Kredyt w mBank spłacony w całości. Kolejny nakaz zapłaty wydany w 5 miesięcy od dnia złożenia pozwu

Kredyt w mBank spłacony w całości. Kolejny nakaz zapłaty wydany w 5 miesięcy od dnia złożenia pozwu

Miło nam poinformować, że w kolejnej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko mBank dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 16 września 2021 r. nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 609/21), zgodnie z treścią którego nakazał bankowi, ażeby ten w terminie

Zobacz Więcej
Wywiad z r.pr. Maciejem Dujką w Polskim Radiu 24

Wywiad z r.pr. Maciejem Dujką w Polskim Radiu 24

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wywiadu z r.pr. Maciejem Dujką. Mecenas omawiał m.in. kwestię ugód proponowanych frankowiczom przez PKO BP, znaczenie wyroku TSUE z 2 września 2021 r. dla frankowiczów oraz czy warto uczestniczyć w pozwach zbiorowych przeciwko bankom. Wywiad znajdziecie tutaj: https://bit.ly/3vAlEz8

Zobacz Więcej
Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

Miło nam poinformować, że w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Raiffeisen Bank International AG dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 2 września 2021 r. nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 5722/21), zgodnie z treścią którego nakazał bankowi, ażeby ten w terminie 14 dni

Zobacz Więcej
Umowa kredytu Banku Millennium znów nieważna!

Umowa kredytu Banku Millennium znów nieważna!

Wyrok wydany w 11 miesięcy od dnia złożenia pozwu Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego w CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Millennium S.A. Wyrokiem z dnia 29.09.2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 1366/20 (SSO Mariusz Metera) zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa